Bio-Circle anvender cookies for at sikre den bedst mulige service og funktionalitet. Hvis du forsætter med at browse, giver du samtykke til anvendelsen af Cookies. Privatlivspolitik

Miljøbeskyttelse og kvalitet

Beskyttelse af miljøet, bæredygtighed og kvalitet er dybt forankret i vores værdier. Derfor har vi allerede implementeret et fuldt integreret miljøhåndteringssystem tilbage i 1996. Et system som jævnligt bliver certificeret af Lloyds Register Deutschland GmbH, i fuld overensstemmelse med retningslinjerne i den globalt anvendte DIN ISO 14.001 standard.

Certificeringen dokumenterer at vi håndterer naturens ressourcer ansvarligt, dvs. de råmaterialer vi anvender i produktionen, energi- og vandforbrug og affald.

”Det er vores holdning, at frivillig deltagelse i dette miljøhåndteringssystem, er den rigtige måde, hvorpå vi kontinuerligt forbedrer beskyttelsen af miljøet.” Birgit Große, Managing Director Germany.

Du finder vores nuværende ISO 14001 certificate here.

Vores koncept omkring bæredygtighed dækker vores produkter og systemers livscyklus, med overvågning lige fra fremstilling til brug og til slut når de ender som affald.

For at spare ressourcer sikrer vi, at en stor del af den energi vi anvender i vores virksomhedsprocesser er genereret af os selv.

Når vi udvikler vores systemer og produkter, har vi speciel opmærksomhed rettet mod at produkterne ikke kun er effektive, men også miljøvenlige og bæredygtige.

Eksisterende processer ved kunderne danner basis for udviklingen af disse systemløsninger. Processerne som tidligere blev anvendt forbedres i en sådan grad, at miljøet beskyttes og medarbejdernes sikkerhed øges, samtidig med at effektivitet og produktivitet holdes på et højt niveau. Dette gør vores produkter og løsninger til et effektivt alternativ med en høj kvalitet. 

Vores systemløsninger er udviklet med henblik på en lang række forskellige anvendelsesområder og skiller sig ud med deres specielle egenskaber, som bidrager til at beskytte miljø og medarbejdere. Disse egenskaber inkluderer først og fremmest ved at nedbringe antallet af farlige stoffer, spare ressourcer, spare energi og reducere affaldsmængden. F.eks. gør anvendelsen af filtre og re-cirkulationssystemer det muligt at afrensningsvæsker kan anvendes i længere tid, hvilket er med til at reducere affaldsmængden. Derudover kan sprayflasker med triggersprayers genanvendes.

Med vores produkter og systemers specielle egenskaber tager vi ansvar for beskyttelsen af miljøet og vores samfund. Nedenfor finder du et overblik over disse egenskaber.

Nature Boost 

”Nature Boost” afrensningsvæskerne er udviklet med henblik på optimal virkningsgrad, medarbejderbeskyttelse og reduktion af deres indvirkning på miljøet. De er baseret på fornyelige råstoffer og deres fremragende styrke gør dem velegnede til afrensning af kraftigt fedt, olie, lim, maling og blæk.

VOC-fri, VOC-reduceret 

” The European VOC Solvents Directive (1999/13/EC)” sigter mod at sikre en væsentlig nedgang i anvendelsen af opløsningsmidler og udledningen af VOC i miljøet, for derigennem at beskytte miljøet og menneskers helbred. I udviklingen og produktionen af vores produkter har vi skarpt fokus på at udvikle og producere VOC-fri eller VOC-reducerede produkter. Ved mange anvendelsesområder kan vandbaserede afrensningsmidler erstatte opløsningsmidler fuldstændigt og på en lang række områder, kan vi derfor tilbyde alternativer til opløsningsmidlerne og dermed bidrage til at opfylde reduktionsmålene.

Clean Blue – energieffektiv 

I tider hvor omkostningerne ved energiforbrug og begrænsede ressourcer øges, er kravene til effektiv anvendelse af energi stadigt stigende. Lavenergi væskerne er udviklet til mekanisk og manuel anvendelse. De sparer energi og fjerner effektivt kraftige forureninger og snavs allerede ved lave temperaturer. Deres fleksibilitet gør at de kan anvendes ved alle temperaturer, forbruget af drikkevand reduceres og problemer med hurtigttørrende overflader sænkes.

Reduktion af farlige stoffer

Med effektive systemer og produkter uden farlige stoffer, er vi i stand til at optimere processerne ved vore kunder. På trods af at der ikke anvendes farlige stoffer, er kvaliteten af afrensningen bibeholdt og ofte øget. Ikke mere tidskrævende kostbar håndtering af farlige stoffer, speciellagre til farlige produkter, træning i håndtering af farlige stoffer og besværlige håndteringsinstruktioner. Selv elever og lærlinge er tilladt anvende produkterne.

Afrensning i fødevareindustrien

Anvendelse af kemi i fødevareindustrien er både i Danmark og i udlandet underlagt strenge regelsæt. Kemiske forureninger i fødevarer og emballage er grundigt reguleret af fælles regler og grænseværdier i hele EU. EU landene samarbejder tæt via EU’s varslingssystem, hvis der konstateres sundhedsskadelige overskridelser i fødevarer fra EU eller lande udenfor EU.

En række af vores vandbaserede afrensningsmidler er velegnede til anvendelse i fødevareindustrien i overensstemmelse med disse regelsæt.

NSF (National Sanitation Foundation) registration 

I tillæg, er en række af vores væsker, som må anvendes i fødevareindustrien også NSF Certificerede, hvilket betyder at de er registrerede og godkendt på internationalt niveau.

NSF International er en uafhængig non-profit organisation som tester produkter og udsteder certifikater. NSF er grundlagt i USA og lægger standarderne for en lang række af produkter til husholdninger og industriprodukter. NSF registreringen er med til at give brugere og inspektører en sikkerhed for at vores produkter overholder fødevare sikkerhedsregulativerne.

Afrensningsvæsker testet i overensstemmelse med ÖNORM B 5105 

Vores BIO-CIRCLE L, ALUSTAR 300 and UNO W væsker er registreret og testet i overensstemmelse med ÖNORM B 5105. 

Det betyder at de kan anvendes sammen med olie separatorer. Afrensningsvæskerne adskilles let fra olie, da olien ikke emulgerer og tilbage er en koncentreret affaldsmængde, som kan sendes direkte på deponi. Afrensningsvæsken indeholder herefter ingen mineralske olier og er igen klar til brug.

Test og godkendelse af produkterne i overensstemmelse med ÖNORM 5105 reducerer affald og beskytter miljøet.

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

positive-icons-nsf

positive-icons-oenorm