Bio-Circle anvender cookies for at sikre den bedst mulige service og funktionalitet. Hvis du forsætter med at browse, giver du samtykke til anvendelsen af Cookies. Privatlivspolitik

Making Green Work

Vores virksomhedskultur udtrykkes ved sloganet ”MAKING GREEN WORK” som betyder, at vi ikke bare ønsker, at vores egen virksomhed skal være ”grøn” men, at vi via vores produkter og teknologier også ønsker at bidrage til at gøre andre virksomheder grønne.

Ved at udvikle de korrekte systemer og løsninger, sigter vi mod at tilfredsstille nutidens menneskers behov og samtidig bruge de ressourcer der findes på en sådan måde, at fremtidens generationer også vil kunne drage nytte af dem.

” For us, sustainability means assuming responsibility, for our entrepreneurial and social actions as well as for all environmental concerns” Ulrich Berens, formand for bestyrelsen.

Som en konsekvens af dette tillægger vi den største værdi til principper såsom: beskyttelse af miljøet, anvendelse og håndtering af ressourcer på en ansvarlig måde, bæredygtighed, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Som en naturlig følge heraf implementerede vi allerede i 1996 et fuldt integreret miljø håndteringssystem, som i øjeblikket certificeres af Lloyd’s Register Deutschland GmbH i overensstemmelse med retningslinjerne i den gældende DIN ISO 14.0001 standard.

Vi tænker i helheder og handler bæredygtigt.

Derfor kigger vi, under udviklingen af vores systemer og løsninger, på hele livscyklussen.

MAKING GREEN WORK i produktion

I vores produktion lægger vi stor vægt på at anvende bæredygtige råmaterialer og på selv at generere en stor del af den energi, vi anvender. Vi sigter samtidig mod at udvikle effektive produkter på basis af naturligt aktive ingredienser (NATURE BOOST produkter), hvor det er teknisk muligt.

MAKING GREEN WORK i anvendelse

Vi baserer en stor del af vores udvikling på ønsket om optimering af processer ved kunderne. Fokus er på OSHE (Occupational Safety & Health Engineering) under anvendelsen af produktet uden at påvirke effektiviteten af afrensningsprocessen. 

Vores produkter er vandbaserede og uden farlige kemikalier. De indeholder ingen stoffer fra EcHA Candidate List of Substances (REACh) og ydermere er mange af vore produkter mærkningsfri i henhold til CLP regulativerne. Dette er med til at beskytte medarbejderen, gør opbevaring af produkterne nemmere og billigere, samt nedbringer omkostningerne til HAZMAT træning.

Produkterne indeholder ingen kelaterende stoffer, der eksempelvis binder tungmetaller. På den måde forhindres det, at kemiske stoffer som kan true miljøet slippes løs i naturen. Vi anvender oftere og oftere ingredienser med oprindelse i planteriget med en høj og hurtig biologisk nedbrydelighed.

Mange af vores produkter er VOC-fri eller VOC-reducerede, hvilket gør dem til et glimrende alternativ til opløsningsmidler. I tillæg til dette anvender vi i vores Bio-Circle rensekar afrensningsmidler, som indeholder mikroorganismer der nedbryder olie og fedt. Denne anvendelse af såkaldt ”Hvid Bioteknologi” repræsenterer også et stærkt alternativ til kolde afrensnings- og opløsningsmidler.

Som regel afstår vi fra at anvende konserveringsmidler, duftmidler er omhyggeligt udvalgt og anvendelsen af disse holdes på et minimum eller bliver helt udeladt. Et stort udvalg af vores produkter er dermatologisk testet og er dermed meget hudvenlige. NSF-certificerede afrensningsmidler, såsom CB 100, kan anvendes i fødevareindustrien, da de kan aftørres totalt og dermed overføres indholdsstofferne ikke til fødevarer.

Energi effektivitet tilgodeses ved at anvende vores lav-temperatur produkter (CLEAN BLUE produkter). Disse produkter er effektive allerede ved lav temperatur.

MAKING GREEN WORK og affaldshåndtering 

Reduktion og forhindring af affald spiller en stor rolle i affaldshåndteringsprocesser.

Derfor er vores afrensningssystemer designet med recirkulationssystemer, hvilket er med til at sikre længere leve- og virketid på afrensningsvæskerne. På den måde reduceres mængden af affald og kunderne sparer ressourcer og samtidig kan vores væsker påfyldes praktiske genbrugbare spray flasker.

Desuden er en række af vores produkter testet og godkendt i overensstemmelse med ÖNORM B 5105 og kan anvendes i kombination med olie separatorer.

En ”grøn tråd” holdes altså igennem alle processer lige fra produktion til anvendelse og affaldshåndtering.

MAKING GREEN WORK ved første øjekast: 

 • Anvendelse af naturlige ingredienser hvor det er teknisk muligt
 • Høj og hurtig biologisk nedbrydelighed af tensider baseret på stoffer fra planteriget
 • Mange af produkterne er dermatologisk testet og er hudvenlige
 • Som grundregel afholder vi os fra at anvende konserveringsmidler
 • Duftstoffer udvælges omhyggeligt og anvendelsen af disse holdes til et minimum eller udelades helt
 • Ingen anvendelse af kelaternde stoffer
 • Ingen farlige kemikalier – ingen stoffer fra EcHA Candidate List of Substances (REACh)
 • Genbrugbare spray flasker 
 • Beskyttelse af ressourcer ved anvendelse af recirkulationssystemer
 • Energi effektive lavtemperatur produkter
 • Ved anvendelsen af mikroorganismer, er væskerne fra BIO-CIRCLE Liquid serien er stærkt alternativ til kolde afrensnings- og opløsningsmidler